กรีฑาออนไลน์

 

วิธีการเล่น แทงกรีฑาออนไลน์

เดิมพันจะถูกตัดสินจากผลของการแข่งขันที่ประกาศทันทีอย่างเป็นทางการโดย International Association of Athletics Federation (I.A.A.F.), โดยไม่คำนึงถึงข้อโต้แย้งใดๆที่เกิดขึ้นภายหลัง

หากมีการยกเลิกกรีฑาประเภทลู่และลานไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้น เดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆ

จำนวนเหรียญรางวัลรวมทั้งหมดจะถูกตัดสินจากการประกาศผลอย่างเป็นทางการของ IAAF