รักบี้ออนไลน์

sbobet-แทงรักบี้ออนไลน์

 

วิธีการเล่น แทงรักบี้ออนไลน์

 

 • การเดิมพันจะตัดสินจากสกอร์เมื่อหมดเวลาเล่น “80 นาที “โดยไม่รวมเวลาพิเศษ/เวลาบาดเจ็บด้วย
 • หากแมทช์หยุด ด้วยเหตุผลใด ก่อนหมดเวลาการเล่น “80 นาที ” การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าใช้ไม่ได้
 • ถ้าแมทช์เลื่อนออกไป และมีกำหนดเล่นใหม่ ใน ภายใน12 ชั่วโมงต่อมา นับจากเวลาเริ่มตามกำหนดเดิม การเดิมพันทั้งหมดจะยังคงอยู่
 • ถ้าแมทช์เลื่อนออกไปนานกว่า 12 ชั่วโมง การเดิมพันทั้งหมด จะถือว่าเป็นโมฆะ
 • ถ้าสนามแข่งเปลี่ยนแปลง การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ
 • สำหรับแมทช์ระดับชาติ หากมีการเปลี่ยนแปลงสนามแข่งอยู่ภายในประเทศเดิม การเดิมพันทั้งหมดจะถืแว่าใช้ได้
 • สำหรับการเดิมพันครึ่งแรก การเดิมพันจะตัดสินจากผลที่ได้จากครึ่งแรกของแมทช์
 • สำหรับการเดิมพันครึ่งหลัง การเดิมพันจะตัดสินจากผลที่ได้จากครึ่งหลังของแมทช์รวมเวลาพิเศษ
 • ถ้าแมทช์ถูกยกเลิกระหว่างครึ่งแรก การเดิมพันครึ่งแรกทั้งหมดถือว่าเป็นโมฆะ
 • ถ้าแมทช์หยุดชั่วคราว หรือถูกยกเลิกระหว่างครึ่งหลัง หรือระหว่างเวลาพิเศษ การเดิมพันครึ่งแรกทั้งหมดจะยังคงใช้ได้
 • ถ้าแมทช์หยุดชั่วคราว หรือถูกยกเลิก ระหว่างครึ่งหลัง หรือระหว่างเวลาพิเศษ การเดิมพันครึ่งหลังทั้งหมดจะถือว่าเป็นโมฆะ

 

การเดิมพันในระหว่างเล่น

 

 • การชนะ : การชนะ/แพ้พนัน ในระหว่างการเล่นประเภทสูง/ต่ำ ตัดสินด้วยผลสกอร์รวมของการแข่งขัน
 • ถ้าแมทช์ที่เลื่อนออกไป ยุติไม่ว่าด้วยเหตุผลใด และเริ่มใหม่ภายใน 12 ชั่วโมงต่อมา นับจากเวลาเริ่มอย่างเป็นทางการ การเดิมพันทั้งหมดจะยังคงอยู่
 • ถ้าแมทช์ที่เลื่อนออกไป ยุติไม่ว่าด้วยเหตุผลใด และเริ่มใหม่หลังจาก 12 ชั่วโมงต่อมา นับจากเวลาเริ่มอย่างเป็นทางการ การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าเป็นโมฆะ และคืนเงิน